GÀ NƯỚNG LU+XÔI CF

Giá bán : 225,000  VNĐ

 

Thực đơn cùng loại

210,000  VNĐ
210,000  VNĐ
225,000  VNĐ
210,000  VNĐ
185,000  VNĐ
195,000  VNĐ
195,000  VNĐ
195,000  VNĐ
210,000  VNĐ
225,000  VNĐ
225,000  VNĐ
210,000  VNĐ
225,000  VNĐ
450,000  VNĐ
450,000  VNĐ
  THỰC ĐƠN
THỰC ĐƠN TIỆC
THỰC ĐƠN TIỆC MÂM 10
ĐẶC BIỆT
KHAI VỊ
RAU - CỦ - QUẢ
ĐỒ RỪNG
CUA - GHẸ - MỰC
ỐC-TÔM-NGAO-TU HÀI
CÁ CÁC MÓN
DÊ CÁC MÓN
BÒ - LỢN - CHIM
GÀ - THỎ CÁC MÓN
ĐỒ ĐỒNG QUÊ
LẨU CÁC LOẠI
ĐỒ CƠM - CANH
  KHÔNG GIAN
div class="main-footer-wrapper">