LẨU CÁ MÚ BIỂN

Giá bán : Liên hệ

 

Thực đơn cùng loại

500,000  VNĐ
500,000  VNĐ
500,000  VNĐ
500,000  VNĐ
500,000  VNĐ
500,000  VNĐ
350,000  VNĐ
500,000  VNĐ
600,000  VNĐ
650,000  VNĐ
600,000  VNĐ
600,000  VNĐ
  THỰC ĐƠN
THỰC ĐƠN TIỆC
THỰC ĐƠN TIỆC MÂM 10
ĐẶC BIỆT
KHAI VỊ
RAU - CỦ - QUẢ
ĐỒ RỪNG
ỐC-TÔM-NGAO-HÀU
CUA - GHẸ - MỰC
CÁ CÁC MÓN
DÊ CÁC MÓN
BÒ - LỢN - CHIM
GÀ - THỎ CÁC MÓN
ĐỒ ĐỒNG QUÊ
LẨU CÁC LOẠI
ĐỒ CƠM - CANH
  KHÔNG GIAN
div class="main-footer-wrapper">