DÊ Ủ TRẤU

Giá bán : 250,000  VNĐ

 

Thực đơn cùng loại

185,000  VNĐ
250,000  VNĐ
250,000  VNĐ
250,000  VNĐ
20,000  VNĐ
390,000  VNĐ
30,000  VNĐ
  THỰC ĐƠN
THỰC ĐƠN TIỆC
THỰC ĐƠN TIỆC MÂM 10
ĐẶC BIỆT
KHAI VỊ
RAU - CỦ - QUẢ
ĐỒ RỪNG
ỐC-TÔM-NGAO-HÀU
CUA - GHẸ - MỰC
CÁ CÁC MÓN
DÊ CÁC MÓN
BÒ - LỢN - CHIM
GÀ - THỎ CÁC MÓN
ĐỒ ĐỒNG QUÊ
LẨU CÁC LOẠI
ĐỒ CƠM - CANH
  KHÔNG GIAN
div class="main-footer-wrapper">